ANVÄNDARVILLKOR TURINGE HOTEL AB

Nedan ser ni användarvillkor för webbplatsen. Vid frågor ber vi dig kontakta oss på hej@turingehotel.se eller 08–142214.

  1. WEBBPLATSEN OCH DESSA VILLKOR

1.1 Denna webbplats ägs och drivs av Turinge Hotel AB 556927–9259.

1.2 Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för allt ditt användande av webbplatsen. Genom att ha åtkomst till, besöka och använda webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till de vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.
1.3 Användare förbinder sig även att inte kränka svensk lag vid användandet av webbplatsen.

  1. ÄNDRING AV WEBBPLATS OCH ANVÄNDARVILLKOR

2.1 För att förbättra din användning av denna webbplats kan Turinge Hotel AB komma att göra ändringar.

2.2 Turinge Hotel AB förbehåller sig rätten att, utan föregående upplysning, göra de förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagande av information på webbplatsen som Turinge Hotel AB anser nödvändiga. Vidare förbehåller sig Turinge Hotel AB rätten att göra ändringar i dessa Användarvillkor. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen efter att sådana ändringar har publicerats accepterar du ändringarna.

  1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

3.1 Allt innehåll på webbplatsen ägs, om inte annat anges, av Turinge Hotel AB.

3.2 Webbplatsens innehåll är i alla avseenden skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immaterialrättsliga bestämmelser. Användare ges inte vid något tillfälle rätt att använda webbplatsens innehåll på annat sätt än i enlighet med Användarvillkoren.

3.3 När inte annat anges kräver reproduktion, publicering, bearbetning, överföring, lagring eller annan användning av innehållet på webbplatsen Turinge Hotel AB föregående skriftliga godkännande. Undantag görs för tillfällig lagring på dator eller utskrift för enskilt personligt bruk enligt upphovsrättslagen (1960:729).

3.4 Även användandet av varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen förutsätter Turinge Hotel AB eller i förekommande fall annan berörd rättighetsinnehavares föregående skriftliga godkännande.

4. HYPERLÄNKAR

4.1 Turinge Hotel AB webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbsidor vilka ägs och tillhandahålls av tredje man. Användandet av sådana länkar innebär att du lämnar Turinge Hotel AB webbplats.

4.2 Turinge Hotel AB råder inte i något avseende över utformningen av, eller kan påverka innehållet på, webbsidor vilka tillhandahålls av tredje man. Följaktligen bär Turinge Hotel AB inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor.

4.3 Att Turinge Hotel AB tillhandahåller sådana länkar innebär inte att Turinge Hotel AB ställer sig bakom den information, produkt eller tjänst som erbjuds via en hyperlänk.

4.4 Eftersom Turinge Hotel AB inte heller ansvarar för hantering och sekretess av din personliga information på dessa sidor rekommenderar Turinge Hotel AB dig att läsa de villkor som är tillämpliga för användningen av webbplatsen i fråga. Användningen av sidor tillhandahållna av tredje man sker uteslutande på användarens egen risk.

  1. INNEHÅLL SKAPAT AV WEBBPLATSANVÄNDARE

5.1 Turinge Hotel AB kan komma att tillhandahålla möjligheten för användare av webbplatsen att själv publicera eller ladda upp innehåll på webbplatsen.

5.2 Genom att ladda upp, publicera eller på annat sätt skapa innehåll på webbplatsen medverkar du till att skapa innehåll på webbplatsen för vilket du bär fullt ut eget ansvar och som du som användare kan komma att ställas till svars för.

5.3 Användare förbinder sig att hålla Turinge Hotel AB skadelöst och bekräftar att publicerat innehåll inte kränker tredje mans rätt, såsom upphovsrätt etc. Turinge Hotel AB tar inte på något sätt ansvar för sådant innehåll som skapats av webbplatsens användare.

5.4 Turinge Hotel AB förbehåller sig en oinskränkt rätt att efter eget gottfinnande helt eller delvis avlägsna sådant innehåll som skapats av webbplatsens användare och som riskerar att helt eller delvis strida mot svensk lag eller som av Turinge Hotel AB kan bedömas som olämpligt, stötande, vulgärt, oansenligt eller oanständigt eller som i något annat avseende riskerar att medföra skada för Turinge Hotel AB eller Turinge Hotel AB samarbetspartners.

5.5 Turinge Hotel AB förbehåller sig rätten att vidta ytterligare åtgärder för att förhindra missbruk och andra skadliga åtgärder.

5.6 Användare äger rättigheterna till materialet men upplåter det till Turinge Hotel AB, samt ger rätt att utan kostnader och begränsningar fritt använda material som publicerats av användare på webbplatsen på obegränsad tid.

6. ANSVARSBEGRÄNSNING

6.1 Turinge Hotel AB lämnar inga garantier i fråga om webbplatsens funktion eller tillgänglighet.

6.2 Inte heller garanterar Turinge Hotel AB att den information som hålls tillgänglig på webbplatsen är korrekt eller fullständig. Detta gäller information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden som annan information som tillhandahålls på webbplatsen.

6.3 Således utesluts allt ansvar för såväl direkt som indirekt skada orsakad av webbplatsens utnyttjande eller information som webbplatsen tillhandahåller i den mån inte annat följer av tvingande lag.

 ANVÄNDNING OCH HANTERING AV COOKIES

  1. 7.1 Turinge Hotel AB använder sig av ”cookies” för att underlätta användningen och utnyttjandet av Turinge Hotel AB webbplats.

7.2 En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara på en webbplatsbesökares hårddisk. Cookien hjälper till att känna igen vilken typ av innehåll och vilka sidor som besökts på vår webbplats. Information som sparas med hjälp av en cookie kan röra hur en webbplatsanvändare utnyttjat webbplatsen, vilken typ av webbläsare webbanvändaren använder och vilka webbsidor användaren har besökt. Cookien möjliggör för Turinge Hotel AB att förbättra ditt besök på Turinge Hotel AB webbplats.

7.3 En permanent cookie ligger kvar på användarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en hemsida. Sessionscookien försvinner när användaren stänger sin webbläsare. Turinge Hotel AB använder sig av både permanenta cookies och session cookies. Turinge Hotel AB kan använda sig även av tredje parts cookies.

7.4 Om användaren inte vill tillåta cookies kan användaren välja att ändra inställningarna i användarens webbläsare så att cookies inte accepteras. Om användare inte accepterar cookies kan detta påverka webbplatsens funktionalitet.

  1. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

8.1 Turinge Hotel AB hanterar dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (1998:204) och värnar om den personliga integriteten vid hanteringen av dina personuppgifter.

8.2 Genom att använda Turinge Hotel AB webbplats accepterar du att Turinge Hotel AB aktivt samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att Turinge Hotel AB och samarbetsbolag ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls via Turinge Hotel AB webbplats.

8.3 För personer under 18 år krävs som utgångspunkt vårdnadshavares samtycke för registrering och hantering av personuppgifter. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du att du antingen är över 18 år eller att din vårdnadshavare samtycker till att Turinge Hotel AB lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Turinge Hotel AB förbehåller sig rätten att få samtycket verifierat.

8.4 Turinge Hotel AB har rätt att använda dina personuppgifter för att skicka ut information om erbjudanden och produkter till dig. Önskar du inte ta del av sådan information ber vi dig att kontakta
oss på hej@turingehotel.se eller 08-14 22 14.

8.5 Turinge Hotel AB kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring och tekniska tjänster för webbplatsen. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till användares personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Turinge Hotel AB. Turinge Hotel AB behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och Turinge Hotel AB underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Turinge Hotel AB. Underleverantörer har inte rätt att spara personuppgifter i annat syfte än att utföra sitt uppdrag till Turinge Hotel AB och har inte rätt att använda dem på något annat sätt än att följa sitt uppdrag för Turinge Hotel AB.

8.6 Användaren samtycker till att personuppgifter om användaren lagras och används på det sätt och för de syften som anges i punkterna 8.1 – 8.4.

8.7 Användaren samtycker till att personuppgifter om användaren kan överflyttas till företag och organisationer, inom såväl som utanför EU.

8.8 Användaren samtycker till att uppgifter/registreringsinformation används för att målgrupps-identifiera användaren i marknadsföringssyfte. Användaren samtycker också till att sådan information kan komma att lämnas ut till tredje man i marknadsföringssyfte. Ett sådant utlämnande av information kommer alltid att vara anonymiserad.

8.9 Användaren har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Turinge Hotel AB få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om användaren. Eventuella felaktiga personuppgifter kan användaren be att få rättade. Användaren kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan lämnas till vår e-post hej@turingehotel.se

SÄKERHET PÅ WEBBPLATSEN

9.1 Turinge Hotel AB, samt våra samarbetsbolag kommer att använda den information du lämnar vid transaktioner på webbplatsen. Sådan information omfattas av kredit- och betalkortsuppgifter samt adresser för leverans och fakturor.

9.2 Turinge Hotel AB vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de uppgifter du lämnar på webbplatsen i samband med transaktioner. Turinge Hotel AB garanterar dock inte säkerheten för de uppgifter du lämnar ut.

 

Kontakta oss

Kontakta gärna oss om ni har frågor eller bokningsförfrågan så återkommer vi så snart vi kan

Not readable? Change text. captcha txt